If you appreciate the work done within the wiki, please consider supporting The Cutting Room Floor on Patreon. Thanks for all your support!

Bugi:Super Mario Bros.

From The Cutting Room Floor
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Bugs:Super Mario Bros. and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎한국어

This page details bugs of Super Mario Bros..

Błąd zachowania jaj Spiny

Oto jak prędkości jaj Spiny'ch są kalkulowane i przechowywane.

DifLoop: lda PRDiffAdjustData,y   ;zdobądź trzy wartości i je zapisz
     sta $01,x         ;do $01-$03
     iny
     iny            ;powiększ Y o 4 bajty dla każdej wartości
     iny
     iny
     dex            ;zmniejsz X dla każdej z nich
     bpl DifLoop        ;powtórz, dopóki wszystkie 3 są zapisane
     ldx ObjectOffset      ;zdobądź przesunięcie bufora obiektu przeciwnika
     jsr PlayerLakituDiff    ;porusz przeciwnikiem, zmień kierunek, zdobądź wartość - różnica
     ldy Player_X_Speed     ;sprawdź prędkość horyzontalną gracza
     cpy #$08
     bcs SetSpSpd        ;jeśli rusza się szybciej niż dana wartość, odgałęziaj wszędzie indziej
     tay            ;w innym wypadku zapisz wartość A do Y na teraz
     lda PseudoRandomBitReg+1,x
     and #%00000011       ;wejdź do jednego z części LSFR i zapisz dwa LSB
     beq UsePosv        ;odgałęziaj jeżeli żaden z bitów nie jest ustalonych
     tya
     eor #%11111111       ;w przeciwnym wypadku zdobądź dwa argumenty Y
     tay
     iny
UsePosv: tya            ;wstaw spowrotem wartość z A w Y do A   A=SpeedVar
SetSpSpd: jsr SmallBBox       ;ustaw kontrolę granic hitboxa, itp.   A=SpeedVar
     ...

Jak narazie idzie to w miarę sprawnie. Rejestr A zapisuje poprawnie prędkość.

SmallBBox: lda #$09        ;ustaw kontrolę specyficznej wielkości granic hitboxa A=09
      bne SetBBox      ;bezwarunkowy przeskok          A=09

Ups, przeskok do podprogramu granic hitboxa nadpisało rejestr A! Cała ta robota poszła w p... yyy... na nic!

SetBBox: sta Enemy_BoundBoxCtrl,x  ;ustaw kontrolę granic boxa tutaj   A=09
     lda #$02          ;ustaw kierunek ruchu na lewy   A=02
     sta Enemy_MovingDir,x                      A=02
InitVStf: lda #$00          ;inicjalizuj prędkość wertykalną     A=00
     sta Enemy_Y_Speed,x     ;i siłę ruchu         A=00
     sta Enemy_Y_MoveForce,x                     A=00
     rts                               A=00

No i teraz A się znajduje na zerze. Teraz gra wraca do funkcji SetSpSpd...

     ...
     ldy #$02          ;Ustaw Y do 02 (w lewo)       A=00
     sta Enemy_X_Speed,x    ;Ustaw prędkość wyrzutu jaja Spiny równego A (00)    A=00
     cmp #$00          ;Teraz sprawdź, czy prędkość jest poniżej zera...  A=00
     bmi SpinyRte        ;...ale A jest zawsze równe. Nie przeskakuj.  A=00
     dey            ;Ustaw Y do 01 (w prawo)
SpinyRte: sty Enemy_MovingDir,x   ;Ustaw kierunek ruchu.

...no i prędkość jest równa 0. Kierunek ruchu jest ustawiony w prawo, ale skoro jajo nie ma żadnego ruchu horyzontalnego i kierunek ruchu się resetuje, kiedy Spiny się pojawia, nie znaczy to właściwie wiele.

Aby naprawić błąd, po prostu przesuń "jsr SmallBBox" za kod operacji dey, co robi ta łatka:

Download.png Pobierz Jajka Spiny Poprawka Prędkości
Plik: SMBSpinyEggPatch.ips (25B) (info)
(Źródło‏‎: doppelganger's SMBDis)