If you appreciate the work done within the wiki, please consider supporting The Cutting Room Floor on Patreon. Thanks for all your support!

Chess Titans

From The Cutting Room Floor
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Chess Titans and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎español • ‎italiano • ‎polski • ‎русский • ‎한국어

Ekran Tytułowy

Chess Titans

Developer: Oberon Games
Wydawca: Microsoft
Platforma: Windows
Premiera światowa: 30 Stycznia, 2007


SourceIcon.png Ta gra ma zdekompilowany kod źródłowy.
DevTextIcon.png Ta gra ma ukryty tekst związany z produkcją gry.
DebugIcon.png Ta gra posiada materiał debugujący.


Jedna z nowych gier dołączonych do systemów Windows Vista i 7.

Menu Debugowania

Hmmm...
Do Zrobienia:
Sprawdź czy "Full Speed Render" coś robi

Chesstitansdebugmenu.png

Podobnie jak w przypadku większości innych gier dostarczanych z Vista i 7, ma wewnętrzną zmienną g_debugEnabled.

Opcje zawarte w tym menu to:

 • Rotate Board (Obróć Planszę)- Obraca tablicę na drugą stronę w widoku 3D, ale nie robi nic w widoku 2D.
 • Self Play (Samodzielna Gra)- Zobacz grę rozgrywaną przez dwóch graczy komputerowych. Jeśli gra już się rozpoczęła, gra rozpocznie nową.
 • Toggle Top Down View (Przełącz Widok z Lotu Ptaka)- Przechodzi do widoku 2D z góry na dół, ale powrót do widoku 3D spowoduje obniżenie ustawienia grafiki do ustawienia 3D o najniższej jakości.
 • Toggle Full Speed Render (Przełącz Renderowanie z Pełną Prędkością)- Podobno sprawiłoby to, że gra działałaby szybko na wolniejszych komputerach.

Wejściowe XInput

Ciekawą funkcją, która nie jest nigdzie udokumentowana (w menu pomocy) jest obsługa XInput (gamepad) – jeśli gra wykryje kontroler Xbox 360 podłączony do portu USB, róg P1 na kontrolerze zaświeci się, co oznacza, że można użyć kontrolera. Prawdopodobnie nieudokumentowane, ponieważ Microsoft uważał, że ludzie są zbyt przyzwyczajeni do tradycyjnych elementów sterujących, a gamepad byłby dziwny w użyciu. Niemniej jednak jest to zgrabna mała funkcja.

Sterownica

Przycisk Efekt
Lewy drążek analogowy/D-pad/Guziki na Ramię/Wyzwalacze Przesuwa kursor. Co dziwne, można ich również używać do poruszania się po pasku menu.
B/Plecy Cofa poprzedni ruch.
A/X Wybiera kwadrat, na którym znajduje się kursor. Przesunięcie kursora na figurę i naciśnięcie A/X zaznacza go. Naciśnięcie A/X na jednym z podświetlonych kwadratów przesuwa tam figurę.
Y/Start Otwiera menu gry.

Kod Shader

W Chess.dll istnieje kilka części kodu modułu cieniującego zaczynających się pod adresem 12B9358.

float4x4 World;
float4x4 View;
float4x4 Projection;
texture DecalTexture;
texture GradientTexture;


sampler2D DecalSampler = sampler_state
{
  Texture  = (DecalTexture);
  MinFilter = Linear;
  MagFilter = Linear;
  MipFilter = Linear;
  AddressU = Clamp;
  AddressV = Clamp;
};


sampler2D DecalSamplerQuick = sampler_state
{
  Texture  = (DecalTexture);
  MinFilter = Point;
  MagFilter = Point;
  MipFilter = Point;
  AddressU = Clamp;
  AddressV = Clamp;
};


sampler1D GradientSampler = sampler_state
{
  Texture  = (GradientTexture);
  MinFilter = Linear;
  MagFilter = Linear;
  MipFilter = None; // oh dear god. don't use mips because it'll sample from the lowest mip level when a triangle as the same texture coords for all 3 verts
  AddressU = Clamp;
};


sampler2D ScreenSampler = sampler_state
{
  Texture  = (DecalTexture);
  MinFilter = Linear;
  MagFilter = Linear;
  MipFilter = Linear;
  AddressU = Clamp;
  AddressV = Clamp;
};


sampler2D ScreenSamplerPoint = sampler_state
{
  Texture  = (DecalTexture);
  MinFilter = Point;
  MagFilter = Point;
  MipFilter = Point;
  AddressU = Clamp;
  AddressV = Clamp;
};


technique TWorldDecal
{
  pass P0
  {
		WorldTransform[0] = (World);
		ViewTransform = (View);
		ProjectionTransform = (Projection);

    Lighting = false;
    ZEnable = false;
    ZFunc = LessEqual;
    ZWriteEnable = false;

    AlphaBlendEnable = true;
    SrcBlend = SrcAlpha;
    DestBlend = InvSrcAlpha;

		Sampler[0] = (DecalSampler);
		Sampler[1] = (GradientSampler);

		ColorOp[0] = SelectArg1;
		ColorArg1[0] = Texture;
		ColorArg2[0] = Current;
		ColorOp[1] = SelectArg2;
		ColorArg1[1] = Texture;
		ColorArg2[1] = Current;
		ColorOp[2] = Disable;

		AlphaOp[0] = SelectArg1;
		AlphaArg1[0] = Texture;
		AlphaArg2[0] = Current;
		AlphaOp[1] = Modulate;
		AlphaArg1[1] = Texture;
		AlphaArg2[1] = Current;
		AlphaOp[2] = Disable;

    VertexShader = null;
    PixelShader = null;
  }
}


technique TWorldDecalQuick
{
  pass P0
  {
		WorldTransform[0] = (World);
		ViewTransform = (View);
		ProjectionTransform = (Projection);

    Lighting = false;
    ZEnable = false;
    ZFunc = LessEqual;
    ZWriteEnable = false;

    AlphaBlendEnable = true;
    SrcBlend = SrcAlpha;
    DestBlend = InvSrcAlpha;

		Sampler[0] = (DecalSamplerQuick);

		ColorOp[0] = SelectArg1;
		ColorArg1[0] = Texture;
		ColorArg2[0] = Current;
		ColorOp[1] = Disable;

		AlphaOp[0] = SelectArg1;
		AlphaArg1[0] = Texture;
		AlphaArg2[0] = Current;
		AlphaOp[1] = Disable;

    VertexShader = null;
    PixelShader = null;
	}
}


technique TScreenDecal
{
  pass P0
  {
		WorldTransform[0] = (World);
		ViewTransform = (World);
		ProjectionTransform = (World);

    Lighting = false;
    ZEnable = false;
    ZFunc = Always;
    ZWriteEnable = true;

    AlphaBlendEnable = true;
    SrcBlend = SrcAlpha;
    DestBlend = InvSrcAlpha;

		Sampler[0] = (ScreenSampler);
		Sampler[1] = (GradientSampler);

		ColorOp[0] = SelectArg1;
		ColorArg1[0] = Texture;
		ColorArg2[0] = Current;
		ColorOp[1] = SelectArg2;
		ColorArg1[1] = Texture;
		ColorArg2[1] = Current;
		ColorOp[2] = Disable;

		AlphaOp[0] = SelectArg1;
		AlphaArg1[0] = Texture;
		AlphaArg2[0] = Current;
		AlphaOp[1] = Modulate;
		AlphaArg1[1] = Texture;
		AlphaArg2[1] = Current;
		AlphaOp[2] = Disable;

    VertexShader = null;
    PixelShader = null;
  }
}


technique TScreenDecalPoint
{
  pass P0
  {
		WorldTransform[0] = (World);
		ViewTransform = (World);
		ProjectionTransform = (World);

    Lighting = false;
    ZEnable = false;
    ZFunc = Always;
    ZWriteEnable = true;

    AlphaBlendEnable = true;
    SrcBlend = SrcAlpha;
    DestBlend = InvSrcAlpha;

		Sampler[0] = (ScreenSamplerPoint);
		Sampler[1] = (GradientSampler);

		ColorOp[0] = SelectArg1;
		ColorArg1[0] = Texture;
		ColorArg2[0] = Current;
		ColorOp[1] = SelectArg2;
		ColorArg1[1] = Texture;
		ColorArg2[1] = Current;
		ColorOp[2] = Disable;

		AlphaOp[0] = SelectArg1;
		AlphaArg1[0] = Texture;
		AlphaArg2[0] = Current;
		AlphaOp[1] = Modulate;
		AlphaArg1[1] = Texture;
		AlphaArg2[1] = Current;
		AlphaOp[2] = Disable;

    VertexShader = null;
    PixelShader = null;
  }
}


technique TScreenDecalImmediate
{
  pass P0
  {
		WorldTransform[0] = (World);
		ViewTransform = (World);
		ProjectionTransform = (World);

    Lighting = false;
    ZEnable = false;
    ZFunc = Always;
    ZWriteEnable = true;

    AlphaBlendEnable = true;
    SrcBlend = One;
    DestBlend = InvSrcAlpha;

		Sampler[0] = (ScreenSampler);
		Sampler[1] = (GradientSampler);

		ColorOp[0] = SelectArg1;
		ColorArg1[0] = Texture;
		ColorArg2[0] = Current;
		ColorOp[1] = SelectArg2;
		ColorArg1[1] = Texture;
		ColorArg2[1] = Current;
		ColorOp[1] = Disable;

		AlphaOp[0] = SelectArg1;
		AlphaArg1[0] = Texture;
		AlphaArg2[0] = Current;
		AlphaOp[1] = Modulate;
		AlphaArg1[1] = Texture;
		AlphaArg2[1] = Current;
		AlphaOp[1] = Disable;

    VertexShader = null;
    PixelShader = null;
  }
}
float4x4 WorldViewProjection;
float4x4 WorldView;
float4x4 World;
float4x4 View;
float4x4 ViewInv;
float4x4 Projection;
texture AlbedoTexture;
texture ReflTexture;
texture EnvTexture;
float Alpha;


float EnvironmentContribution = 0.25;
float ReflectionStrength = 0.25;
float TrimReflectionStrength = 0.45;


//-----------------------------------------------------------------------------
sampler2D AlbedoSampler = sampler_state
{ 
	Texture  = (AlbedoTexture);
	MipFilter = Linear; 
	MinFilter = Linear;
	MagFilter = Linear;
	AddressU = Wrap;
	AddressV = Wrap;
};


sampler2D ReflSampler = sampler_state
{ 
	Texture  = (ReflTexture);
	MipFilter = Point;
	MinFilter = Point;
	MagFilter = Point;
	AddressU = Clamp;
	AddressV = Clamp;
};


samplerCUBE EnvSampler = sampler_state
{ 
	Texture  = (EnvTexture);
	MipFilter = Point; 
	MinFilter = Linear;
	MagFilter = Linear;
};


//-----------------------------------------------------------------------------
struct VS_OUTPUT
{
	float4 Position		: POSITION;		// position of the vertex
	float3 Diffuse		: COLOR0;		// diffuse color of the vertex
	float2 TexCoord		: TEXCOORD0;
	float4 ReflCoord	: TEXCOORD1;
	float3 EnvCoord		: TEXCOORD2;
};


//-----------------------------------------------------------------------------
VS_OUTPUT PieceVS(
	uniform float3 ka,
	uniform float3 kd,
	uniform bool bEnvironment,
	uniform bool bReflections,
	float4 Pos		: POSITION,
	float2 TexCoord	: TEXCOORD0,
	float3 Normal	: NORMAL0 )
{
	VS_OUTPUT Output;

	// Output the vetrex position in projection space
	Output.Position = mul( Pos, WorldViewProjection );

	float3 viewNormal = normalize( mul( Normal, (float3x3) WorldView ) );
	float3 L = mul( worldLight, (float3x3) View );
	float3 N = viewNormal;
	float NdotL = saturate( dot( N, L ) );

	float3 ambient = ka;
	float3 diffuse = kd * NdotL;
	Output.Diffuse = ambient + diffuse;

	Output.TexCoord = TexCoord;

	// note: bReflections does nothing
	Output.ReflCoord = float4( 0, 0, 0, 1 );

	if ( bEnvironment )
	{
		float3 viewPos = normalize( mul( Pos, WorldView ) );
		float3 viewReflect = reflect( viewPos, viewNormal );
		float3 worldReflect = mul( viewReflect, (float3x3) ViewInv );
		Output.EnvCoord = worldReflect;
	}
	else
	{
		Output.EnvCoord = float3( 0, 1, 0 );
	}

	return Output;
}


//-----------------------------------------------------------------------------
VS_OUTPUT StandardVS(
	uniform bool bEnvironment,
	uniform bool bReflections,
	float4 Pos		: POSITION,
	float2 TexCoord	: TEXCOORD0,
	float3 Normal	: NORMAL0 )
{
	VS_OUTPUT Output;

	// Output the vetrex position in projection space
	Output.Position = mul( Pos, WorldViewProjection );

	// note: diffuse unused
	Output.Diffuse = float3( 1, 1, 1 );

	Output.TexCoord = TexCoord;

	if ( bReflections )
	{
		Output.ReflCoord.x = Output.Position.x * 0.5 + Output.Position.w * 0.5;
		Output.ReflCoord.y = Output.Position.w * 0.5 - Output.Position.y * 0.5;
		Output.ReflCoord.z = Output.Position.w;
		Output.ReflCoord.w = Output.Position.w;
	}
	else
	{
		Output.ReflCoord = float4( 0, 0, 0, 1 );
	}

	if ( bEnvironment )
	{
		float3 viewNormal = normalize( mul( Normal, (float3x3) WorldView ) );

		float3 viewPos = normalize( mul( Pos, WorldView ) );
		float3 viewReflect = reflect( viewPos, viewNormal );
		float3 worldReflect = mul( viewReflect, (float3x3) ViewInv );
		Output.EnvCoord = worldReflect;
	}
	else
	{
		Output.EnvCoord = float3( 0, 1, 0 );
	}

	return Output;
}


//-----------------------------------------------------------------------------
float4 PiecePS( VS_OUTPUT In, uniform bool bAlbedo, uniform bool bEnvironment, uniform bool bReflections, uniform float reflAmount ) : COLOR0
{
	// note: bReflections does nothing

	if ( bAlbedo )
	{
		float3 Albedo = tex2D( AlbedoSampler, In.TexCoord );

		if ( bEnvironment )
		{
			float3 Environment = texCUBE( EnvSampler, In.EnvCoord ) * reflAmount;
			Albedo = Albedo * environmentTextureAmount;
			return float4( In.Diffuse * Albedo + Environment, Alpha );
		}
		else
		{
			return float4( In.Diffuse * Albedo, Alpha );
		}
	}
	else
	{
		if ( bEnvironment )
		{
			float3 Environment = texCUBE( EnvSampler, In.EnvCoord ) * reflAmount;
			return float4( In.Diffuse + Environment, Alpha );
		}
		else
		{
			return float4( In.Diffuse, Alpha );
		}
	}
}


//-----------------------------------------------------------------------------
float4 BoardPS( VS_OUTPUT In, uniform bool bEnvironment, uniform bool bReflections ) : COLOR0
{
	float3 Albedo = tex2D( AlbedoSampler, In.TexCoord );

	if ( bEnvironment )
	{
		float3 Environment = texCUBE( EnvSampler, In.EnvCoord ) * EnvironmentContribution;
		if ( bReflections )
		{
			float4 Reflections = tex2Dproj( ReflSampler, In.ReflCoord );
			float3 c = lerp( Albedo, Reflections.xyz, Reflections.w * ReflectionStrength );
			return float4( c + Environment, 1 );
		}
		else
		{
			return float4( Albedo + Environment, 1 );
		}
	}
	else
	{
		if ( bReflections )
		{
			float4 Reflections = tex2Dproj( ReflSampler, In.ReflCoord );
			float3 c = lerp( Albedo, Reflections.xyz, Reflections.w * ReflectionStrength );
			return float4( c, 1 );
		}
		else
		{
			return float4( Albedo, 1 );
		}
	}
}


//-----------------------------------------------------------------------------
float4 TablePS( VS_OUTPUT In, uniform bool bEnvironment, uniform bool bReflections ) : COLOR0
{
	// note: bReflections does nothing

	float3 Albedo = tex2D( AlbedoSampler, In.TexCoord );

	if ( bEnvironment )
	{
		float3 Environment = texCUBE( EnvSampler, In.EnvCoord ) * 0.0325;
		return float4( Albedo + Environment, 1 );
	}
	else
	{
		return float4( Albedo, 1 );
	}
}


//-----------------------------------------------------------------------------
float4 TrimPS( VS_OUTPUT In, uniform bool bEnvironment, uniform bool bReflections ) : COLOR0
{
	float3 Albedo = trimColor;

	if ( bEnvironment )
	{
		float3 Environment = texCUBE( EnvSampler, In.EnvCoord ) * EnvironmentContribution;

		if ( bReflections )
		{
			float4 Reflections = tex2Dproj( ReflSampler, In.ReflCoord );
			float3 c = lerp( Albedo, Reflections.xyz, Reflections.w * TrimReflectionStrength );
			return float4( c + Environment, 1 );
		}
		else
		{
			return float4( Albedo + Environment, 1 );
		}
	}
	else
	{
		if ( bReflections )
		{
			float4 Reflections = tex2Dproj( ReflSampler, In.ReflCoord );
			float3 c = lerp( Albedo, Reflections.xyz, Reflections.w * TrimReflectionStrength );
			return float4( c, 1 );
		}
		else
		{
			return float4( Albedo, 1 );
		}
	}
}


//-----------------------------------------------------------------------------
technique TWhite_EnvironmentReflections
{
	pass P0
	{
		AlphaBlendEnable = true;
		SrcBlend = SrcAlpha;
		DestBlend = InvSrcAlpha;

		VertexShader = compile vs_1_1 PieceVS( kaWhite, kdWhite, true, true );
		PixelShader = compile ps_1_4 PiecePS( pieceAlbedo, true, true, reflWhite );
	}
}


technique TBlack_EnvironmentReflections
{
	pass P0
	{
    ZEnable = true;
    ZFunc = LessEqual;
    ZWriteEnable = true;

		AlphaBlendEnable = true;
		SrcBlend = SrcAlpha;
		DestBlend = InvSrcAlpha;

		VertexShader = compile vs_1_1 PieceVS( kaBlack, kdBlack, true, true );
		PixelShader = compile ps_1_4 PiecePS( pieceAlbedo, true, true, reflBlack );
	}
}


technique TBoard_EnvironmentReflections
{
	pass P0
	{
    ZEnable = true;
    ZFunc = LessEqual;
    ZWriteEnable = true;

		AlphaBlendEnable = false;

		VertexShader = compile vs_1_1 StandardVS( true, true );
		PixelShader = compile ps_1_4 BoardPS( true, true );
	}
}


technique TTable_EnvironmentReflections
{
	pass P0
	{
    ZEnable = true;
    ZFunc = LessEqual;
    ZWriteEnable = true;

		AlphaBlendEnable = false;

		VertexShader = compile vs_1_1 StandardVS( true, true );
		PixelShader = compile ps_1_1 TablePS( true, true );
	}
}


technique TTrim_EnvironmentReflections
{
	pass P0
	{
		AlphaBlendEnable = false;

		VertexShader = compile vs_1_1 StandardVS( true, true );
		PixelShader = compile ps_1_4 TrimPS( true, true );
	}
}


//-----------------------------------------------------------------------------
technique TWhite_Reflections
{
	pass P0
	{
    ZEnable = true;
    ZFunc = LessEqual;
    ZWriteEnable = true;

		AlphaBlendEnable = true;
		SrcBlend = SrcAlpha;
		DestBlend = InvSrcAlpha;

		VertexShader = compile vs_1_1 PieceVS( kaWhite, kdWhite, false, true );
		PixelShader = compile ps_1_1 PiecePS( pieceAlbedo, false, true, reflWhite );
	}
}


technique TBlack_Reflections
{
	pass P0
	{
    ZEnable = true;
    ZFunc = LessEqual;
    ZWriteEnable = true;

		AlphaBlendEnable = true;
		SrcBlend = SrcAlpha;
		DestBlend = InvSrcAlpha;

		VertexShader = compile vs_1_1 PieceVS( kaBlack, kdBlack, false, true );
		PixelShader = compile ps_1_1 PiecePS( pieceAlbedo, false, true, reflBlack );
	}
}


technique TBoard_Reflections
{
	pass P0
	{
    ZEnable = true;
    ZFunc = LessEqual;
    ZWriteEnable = true;

		AlphaBlendEnable = false;

		VertexShader = compile vs_1_1 StandardVS( false, true );
		PixelShader = compile ps_1_4 BoardPS( false, true );
	}
}


technique TTable_Reflections
{
	pass P0
	{
    ZEnable = true;
    ZFunc = LessEqual;
    ZWriteEnable = true;

		AlphaBlendEnable = false;

		VertexShader = compile vs_1_1 StandardVS( false, true );
		PixelShader = compile ps_1_4 TablePS( false, true );
	}
}


technique TTrim_Reflections
{
	pass P0
	{
    ZEnable = true;
    ZFunc = LessEqual;
    ZWriteEnable = true;

		AlphaBlendEnable = false;

		VertexShader = compile vs_1_1 StandardVS( false, true );
		PixelShader = compile ps_1_4 TrimPS( false, true );
	}
}


//-----------------------------------------------------------------------------
technique TWhite_Environment
{
	pass P0
	{
    ZEnable = true;
    ZFunc = LessEqual;
    ZWriteEnable = true;

		AlphaBlendEnable = true;
		SrcBlend = SrcAlpha;
		DestBlend = InvSrcAlpha;

		VertexShader = compile vs_1_1 PieceVS( kaWhite, kdWhite, true, false );
		PixelShader = compile ps_1_4 PiecePS( pieceAlbedo, true, false, reflWhite );
	}
}


technique TBlack_Environment
{
	pass P0
	{
    ZEnable = true;
    ZFunc = LessEqual;
    ZWriteEnable = true;

		AlphaBlendEnable = true;
		SrcBlend = SrcAlpha;
		DestBlend = InvSrcAlpha;

		VertexShader = compile vs_1_1 PieceVS( kaBlack, kdBlack, true, false );
		PixelShader = compile ps_1_4 PiecePS( pieceAlbedo, true, false, reflBlack );
	}
}


technique TBoard_Environment
{
	pass P0
	{
    ZEnable = true;
    ZFunc = LessEqual;
    ZWriteEnable = true;

		AlphaBlendEnable = false;

		VertexShader = compile vs_1_1 StandardVS( true, false );
		PixelShader = compile ps_1_1 BoardPS( true, false );
	}
}


technique TTable_Environment
{
	pass P0
	{
    ZEnable = true;
    ZFunc = LessEqual;
    ZWriteEnable = true;

		AlphaBlendEnable = false;

		VertexShader = compile vs_1_1 StandardVS( true, false );
		PixelShader = compile ps_1_1 TablePS( true, false );
	}
}


technique TTrim_Environment
{
	pass P0
	{
    ZEnable = true;
    ZFunc = LessEqual;
    ZWriteEnable = true;

		AlphaBlendEnable = false;

		VertexShader = compile vs_1_1 StandardVS( true, false );
		PixelShader = compile ps_1_1 TrimPS( true, false );
	}
}


//-----------------------------------------------------------------------------
technique TWhite
{
	pass P0
	{
		WorldTransform[0] = (World);
		ViewTransform = (View);
		ProjectionTransform = (Projection);

		Lighting = true;
		LightEnable[0] = true;
		LightType[0] = Directional;
		LightDirection[0] = (-worldLight);
		LightAmbient[0] = float4( 0, 0, 0, 0 );
		LightDiffuse[0] = float4( 1, 1, 1, 1 );
		LightSpecular[0] = float4( 1, 1, 1, 1 );
		LightEnable[1] = false;

		Ambient = float4( 1, 1, 1, 1 );
		SpecularEnable = true;

		MaterialAmbient = float4( kaWhite, 1 );
		MaterialDiffuse = float4( kdWhite, 1 );
		MaterialSpecular = float4( 0.15, 0.15, 0.15, 1 );
		MaterialPower = 20.0;
		MaterialEmissive = float4( 0, 0, 0, 0 );

//		AmbientMaterialSource = Material;
//		DiffuseMaterialSource = Material;
//		EmissiveMaterialSource = Material;
//		SpecularMaterialSource = Material;

    ZEnable = true;
    ZFunc = LessEqual;
    ZWriteEnable = true;

		AlphaBlendEnable = true;
		SrcBlend = SrcAlpha;
		DestBlend = InvSrcAlpha;

		Sampler[0] = (AlbedoSampler);

		TextureFactor = (Alpha.xxxx);

		ColorOp[0] = COLOROP0;
		ColorArg1[0] = Texture;
		ColorArg2[0] = Current;
		ColorOp[1] = Disable;

		AlphaOp[0] = SelectArg1;
		AlphaArg1[0] = TFactor;
		AlphaArg2[0] = Current;
		AlphaOp[1] = Disable;

		VertexShader = null;
		PixelShader = null;
	}
}


technique TBlack
{
	pass P0
	{
		WorldTransform[0] = (World);
		ViewTransform = (View);
		ProjectionTransform = (Projection);

		Lighting = true;
		LightEnable[0] = true;
		LightType[0] = Directional;
		LightDirection[0] = (-worldLight);
		LightAmbient[0] = float4( 0, 0, 0, 0 );
		LightDiffuse[0] = float4( 1, 1, 1, 1 );
		LightSpecular[0] = float4( 1, 1, 1, 1 );
		LightEnable[1] = false;

		Ambient = float4( 1, 1, 1, 1 );
		SpecularEnable = true;

		MaterialAmbient = float4( kaBlack, 1 );
		MaterialDiffuse = float4( kdBlack, 1 );
		MaterialSpecular = float4( 0.25, 0.25, 0.25, 1 );
		MaterialPower = 20.0;
		MaterialEmissive = float4( 0, 0, 0, 0 );

//		AmbientMaterialSource = Material;
//		DiffuseMaterialSource = Material;
//		EmissiveMaterialSource = Material;
//		SpecularMaterialSource = Material;

    ZEnable = true;
    ZFunc = LessEqual;
    ZWriteEnable = true;

		AlphaBlendEnable = true;
		SrcBlend = SrcAlpha;
		DestBlend = InvSrcAlpha;

		Sampler[0] = (AlbedoSampler);

		TextureFactor = (Alpha.xxxx);

		ColorOp[0] = COLOROP0;
		ColorArg1[0] = Texture;
		ColorArg2[0] = Current;
		ColorOp[1] = Disable;

		AlphaOp[0] = SelectArg1;
		AlphaArg1[0] = TFactor;
		AlphaArg2[0] = Current;
		AlphaOp[1] = Disable;

		VertexShader = null;
		PixelShader = null;
	}
}


technique TBoard
{
	pass P0
	{
		WorldTransform[0] = (World);
		ViewTransform = (View);
		ProjectionTransform = (Projection);

    ZEnable = true;
    ZFunc = LessEqual;
    ZWriteEnable = true;

		AlphaBlendEnable = false;

		Sampler[0] = (AlbedoSampler);

		ColorOp[0] = SelectArg1;
		ColorArg1[0] = Texture;
		ColorArg2[0] = Current;
		ColorOp[1] = Disable;

		AlphaOp[0] = Disable;
		AlphaOp[1] = Disable;

		VertexShader = null;
		PixelShader = null;
	}
}


technique TTable
{
	pass P0
	{
		WorldTransform[0] = (World);
		ViewTransform = (View);
		ProjectionTransform = (Projection);

    ZEnable = true;
    ZFunc = LessEqual;
    ZWriteEnable = true;

		AlphaBlendEnable = false;

		Sampler[0] = (AlbedoSampler);

		ColorOp[0] = SelectArg1;
		ColorArg1[0] = Texture;
		ColorArg2[0] = Current;
		ColorOp[1] = Disable;

		AlphaOp[0] = Disable;
		AlphaOp[1] = Disable;

		VertexShader = null;
		PixelShader = null;
	}
}


technique TTrim
{
	pass P0
	{
		WorldTransform[0] = (World);
		ViewTransform = (View);
		ProjectionTransform = (Projection);

    ZEnable = true;
    ZFunc = LessEqual;
    ZWriteEnable = true;

		AlphaBlendEnable = false;

		TextureFactor = (trimColor.xyzz);

		ColorOp[0] = SelectArg1;
		ColorArg1[0] = TFactor;
		ColorArg2[0] = Current;
		ColorOp[1] = Disable;

		AlphaOp[0] = Disable;
		AlphaOp[1] = Disable;

		VertexShader = null;
		PixelShader = null;
	}
}
float3 kaWhite = float3( 0.260, 0.260, 0.290 );
float3 kdWhite = float3( 0.820, 0.820, 0.850 );
float reflWhite = 0.33;

float3 kaBlack = float3( 0.200, 0.200, 0.200 );
float3 kdBlack = float3( 0.450, 0.450, 0.450 );
float reflBlack = 0.14;

float environmentTextureAmount = 0.6;

float3 worldLight = float3( 0.259, 0.966, 0 ); // 15 degrees over
float3 trimColor = float3( 0.600, 0.580, 0.500 );


bool pieceAlbedo = true;
#define COLOROP0 Modulate


#include "Media\Shaders\MeshCommon.fx"


float3 kaWhite = float3( 0.317, 0.317, 0.317 );
float3 kdWhite = float3( 0.651, 0.651, 0.651 );
float reflWhite = 0.08;

float3 kaBlack = float3( 0.035, 0.045, 0.055 );
float3 kdBlack = float3( 0.165, 0.165, 0.165 );
float reflBlack = 0.17;

float environmentTextureAmount = 1.0;

float3 worldLight = float3( 0.259, 0.966, 0 ); // 15 degrees over
float3 trimColor = float3( 0.600, 0.580, 0.500 );


bool pieceAlbedo = false;
#define COLOROP0 SelectArg2


#include "Media\Shaders\MeshCommon.fx"


float3 kaWhite = float3( 0.317, 0.317, 0.317 );
float3 kdWhite = float3( 0.800, 0.800, 0.800 );
float reflWhite = 0.10;

float3 kaBlack = float3( 0.320, 0.250, 0.220 );
float3 kdBlack = float3( 1.000, 1.000, 1.000 );
float reflBlack = 0.14;

float environmentTextureAmount = 1.0;

float3 worldLight = float3( 0.259, 0.966, 0 ); // 15 degrees over
float3 trimColor = float3( 0.600, 0.580, 0.500 );


bool pieceAlbedo = true;
#define COLOROP0 Modulate


#include "Media\Shaders\MeshCommon.fx"


float4x4 WorldViewProjInv;
texture SkyBoxTexture;


samplerCUBE SkyBoxSampler = sampler_state
{
	Texture  = (SkyBoxTexture);
	MinFilter = Linear;
	MagFilter = Linear;
	MipFilter = Linear;
};


struct VS_OUTPUT
{
	float4 Position		: POSITION;
	float3 TexCoord		: TEXCOORD0;
};


VS_OUTPUT SkyBoxVS( float4 Pos : POSITION )
{
	VS_OUTPUT Output;

	Output.Position = Pos;
	Output.TexCoord = normalize( mul( Pos, WorldViewProjInv ) );

	return Output;
}


float4 SkyBoxPS( VS_OUTPUT Input ) : COLOR
{
	float3 c = texCUBE( SkyBoxSampler, Input.TexCoord );
	return float4( c, 1 );
}


technique TSkyBox
{
	pass P0
	{
    ZEnable = false;
		AlphaBlendEnable = false;

		VertexShader = compile vs_1_1 SkyBoxVS();
		PixelShader = compile ps_1_1 SkyBoxPS();
	}
}