If you appreciate the work done within the wiki, please consider supporting The Cutting Room Floor on Patreon. Thanks for all your support!

Notes:Pachi Com (NES)

From The Cutting Room Floor
Jump to navigation Jump to search

This page contains notes for the game Pachi Com (NES).

Y.S's Rant (Unaltered)

Judging by the way everything is spaced, this rant was formatted to be read in a space 16 characters wide. So here's everything in its original, unaltered glory.

Copyright 25/Sep
/85 by Bear's  
Programmed by  
Bear's  Ver1.0 
Y.Sakakura   
Y.Suzuki    
A.Abe      
T.Katoh     
M.Yoshihara   
Y.Kishimoto/MSX 
Pictured by   
Makoto.Higa   
================
KOKOKARA SAKIWA 
IITAI HOUDAI !! 
Kikakuno JPM no 
Mr.GOUHARA wa  
nan nimo shinai 
kuseni iro iro 
iiyagatte URUSAI
YAROUDA BAKA ! 
 -------------- 
"T"shano    
DEG/NANA/KOYA  
TEMEI RA wa mae 
ni itta kototo 
chigau koto   
bakkari iuna AHO
TEMEI raga itta 
kara TETSUYA  
shite tsukutta 
noni "maeno hou 
ga yokatta"   
nante iunjanei! 
KONNA tsumaranai
bonus stage &  
tamazumari wo  
darega yaru to 
omotte irunda ! 
SELECT de JOY wo
migi ni sureba 
futsuu wa +1  
sarerunda baaka!
OTO no kaisha no
kuseni henna  
oto bakari wo  
ireyou to shite 
pachinko no oto 
wo mushi suruna!
TAMA no oto ga 
kikoenai noga  
sonnani iinoka !
MAENO oto mo  
nokoshite aru  
node kikitai  
nara naoshitene 
HEX address no 
?? wo data ?? ni
?? wo data ?? ni
sureba mashina 
oto ni narimasu.
(Tiger_V & Kugi)
"T" sha no aho 
to GOU no Baka !
yoi oto wa dare 
demo wakarundai!
================
"N"sha san wa  
"I"sha no PROS80
de kaihatsu   
shite irunokana?
YOKU anna henna 
machine(3"FD) de
tsukuru yona ! 
OEKAKI mo ana wo
nazotte kakuno 
kana ?     
ANA wo nazoru  
noga iyana kata.
Bear's no OEKAKI
machine(ROM) & 
debugger wo 500 
man YEN de uri 
masuyo....   
Tel 03-864-6880 
KIREI na E no  
tame nara yasui 
monda !!!    
 -------------- 
NANDE 6502 no  
decimal mode wo 
nuitano ?    
decimal computer
nanoni .....  
Mask no kiri  
machigai ja nai?
================
MOSHIMO korewo 
mita hitowa "H"!
MSX no PACHICOM 
nimo MESSAGE ga 
arimasu .....  
"H" na hitowa  
katte mitene ! 
Tadashi RYUUKYUU
hougen desuyo ! 
MITANOWA NAISHO 
NI SHITENE !!! 
   by Y.S