We just released a prototype of the cancelled SNES port of Puggsy! Take a look!
As always, thank you for supporting The Cutting Room Floor on Patreon!

Lode Runner (Apple II)

From The Cutting Room Floor
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Lode Runner (Apple II) and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎italiano • ‎polski • ‎한국어

Ekran Tytułowy

Lode Runner

Developer: Brøderbund Software
Wydawca: Brøderbund Software
Platforma: Apple II
Premiera w USA: 1983


SourceIcon.png Ta gra ma zdekompilowany kod źródłowy.
LevelSelectIcon.png Ta gra ma ukryty wybór poziomów.


Lode Runner ma swój wielki start w Apple II i jest jedną z najbardziej znanych platformówek swoich czasów, zwłaszcza z włączeniem edytora poziomów.

Fragment Kodu Żródłowego

Na ścieżce 24, w sektorze 15, ten mały fragment kodu źródłowego można znaleźć na dysku w celu ustawienia niektórych zmiennych.

          QU $1C35
  ytable EQU $1C51
 bytable EQU $1C62
 bitable EQU $1C7E
xbytable EQU $1C9A
xbitable EQU $1D26
    boot EQU $1DB2
scorebuf EQU $1F00
chardata EQU $AD00

rwtsparm EQU $B7E8
rwtsvolm EQU $B7EB
rwtstrck EQU $B7EC
rwtssect EQU $B7ED
rwtsbuff EQU $B7F0
rwt
(Źródło‏‎: Michael "Programista Debugera AppleWin")

Wybor Poziomu

Naciskając Control i ^ podczas rozgrywki wyśle gracza na wyższy poziom.