Please consider supporting The Cutting Room Floor on Patreon. Thanks for all your support!

Alien Swarm

From The Cutting Room Floor
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Alien Swarm and the translation is 100% complete.

Other languages:
English • ‎español • ‎한국어 • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎svenska

Title Screen

Alien Swarm

Utvecklare: Valve
Utgivare: Valve
Plattform: Windows
Lanserades internationellt: July 19, 2010


EnemyIcon.png Detta spel har oanvända fiender.
TextIcon.png Detta spel har oanvänd text.


Så väldigt stubbig.
Denna sida är ganska stubbig och skulle behöva expanderas.
Är du en tillräckligt bad dude för att rädda denna sida?

Alien Swarm är en uppdatering av en gammal mod till Unreal Tournament 2004, skapat av de ursprungliga skaparna på sin fritid under Left 4 Deads och Portal 2s utveckling. Konstigt nog är det inte en first-person shooter!

Klassiska aliens

Av någon anledning finns sämre versioner av aliensen från innan Valve anställde utvecklarteamet med i spelet. De fungerar, samma gäller en aliendrottningsboss.

Hmmm...
Att göra:
Dokumentera dessa

Zombie

Full sourcecode and sound definitions for a zombie enemy (described in the source code as a "Swarm Civilian corrupted by SynTek chemicals into being a crazed zombie like thing") exist in the game. Unfortunately, there are no models or sounds, and it can't be spawned in-game. The code can be found in steamapps\common\alien swarm\sdk_src\game\client\swarm\asw_zombie.cpp and steamapps\common\alien swarm\sdk_src\game\server\swarm\asw_zombie.cpp once you've installed the mod SDK.

Bara Gud vet hur detta inte kom in i spelet. Alla vet att Valve ällllskar sina zombies.

Leftover text

Helt enkelt alla UI-strängar från Left 4 Dead 2 finns med, med en Sök/ersätt för att ersätta alla "Left 4 Dead"-fallen med "Alien Swarm". Detta resulterar i några lustiga oanvända textsträngar...

"L4D2_Game_left4dead1"						"Alien Swarm 1"
"L4D2_GamePlaying_left4dead1"				"Playing Alien Swarm 1"

"L4D2360_NotJoinable_OtherTitle_left4dead1"	"Playing Alien Swarm 1"
"L4D2360_JoinError_OtherTitle_left4dead1"	"Your friend needs Alien Swarm\nso that you could play together\n"