If you appreciate the work done within the wiki, please consider supporting The Cutting Room Floor on Patreon. Thanks for all your support!

Шаблон:Bob/bg

From The Cutting Room Floor
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Template:Bob and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎svenska • ‎български • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎日本語 • ‎한국어

Безсрамно откраднато от Sonic Retro. Обичаме ви, честно.

Използване

{{Bob
|noscreen=  y
|bobscreen= 
|screenwidth=
|title=   
|aka=    
|base=  
|developer= 
|developers= [ако повече от един разработчик]
|publisher= 
|publishers= [ако повече от един издател]
|system=   [ако една система]
|arcadesys= [ако система е аркадна]
|systems=  [ако повече от една система]
|world=   {{date|}}
|japan=   {{date|}}
|usa=    {{date|}}
|europe=   {{date|}}
|germany=  {{date|}}
|aus=    {{date|}}
|rus=    {{date|}}
|korea=   {{date|}}
|brazil=   {{date|}}
|china=   {{date|}}
|taiwan=   {{date|}}
|asia=    {{date|}}
|animations= y
|areas=   y
|characters= y
|code=    y
|source=   y
|devmessage= y
|devcredits= y
|devtext=  y
|enemy=   y
|objects=  y
|gametype=  y
|graphics=  y
|models=   y
|video=   y
|items=   y
|abilities= y
|music=   y
|sound=   y
|text=    y
|debug=   y
|soundtest= y
|levelselect=y
|region=   y
|revision=  y
|piracy=   y
|bonus=   y
}}

Когато създавате нова страница, копирайте и поставете този шаблон, попълнете всички нужни полета и премахнете излишни категории. Толкова е просто.

Обозначения

 • noscreen: Използвайте за пълно изключване на заглавен екран. В повечето случаи, не бива да се използва тази функция, но има изключения.
 • bobscreen: Име на скрийншот файл (например, "Filename.png"). Можете да пропуснете този ред, в който случай просто кликнете върху "no image" заместител за да качете изображение.
 • screenwidth: Ширина на скрийншотът в пиксели (например, "320px"). Оставете празно за автоматична настройка. Скрийншоти, които са 400px или по-широки трябва да бъдат преоразмерени до 320px, така че Bob няма да увеличи до абсурден размер.
 • title: Заглавието на игра. Ако е празно, заглавието на страница ще бъде използвано.
 • aka: Заглавието на игра в други региони (например, "Super Contra (Япония), Probotector 2 (САЩ)").
 • base: Понякога, вместо да директно локализира игра, разработчикът решава да създаде нова, съвсем друга игра въз основа на кода на старата (например, "Flying Warriors (САЩ)" до голяма степен е основан на "Hiryuu no Ken III: 5 Nin no Ryuu Senshi (Япония)"). В такъв случай, напишете заглавието на първоначалната игра, на коята е основана описаната.
 • developer: Разработчик на игра.
 • developers: Разработчици на игра. Използвайте, ако са повече от един. Трябва да бъде списък с извиквания на функция Template:Developer разделени със запетаи.
 • publisher: Издател на игра.
 • publishers: Издатели на игра. Трябва да бъде списък с извиквания на функция Template:Publisher разделени със запетаи.
 • system: Платформа, на която игра била издадена. Само за игри с една платформа.
  • arcadesys: Ако играта е била издадена на аркадна машина, напишете тук на каква точно (например, "Sega NAOMI").
 • systems: Платформи, на които игра била издадена. Трябва да бъде списък с извиквани на функция Template:System разделени със запетаи. Само добавяйте допълнителни платформи ако всяка от тях има същият неизползван контент!
 • Dates - Използвайте Date шаблон за това поле.
  • world: Международен релийз на игра. Използвайте ако има само една глобална дата на издаване. Ако не, използвайте следващи страни където е приложимо:
  • japan: За Япония.
  • usa: За Съединени Щати.
  • europe: За Европа.
  • germany: За Германия.
  • aus: За Австралия.
  • rus: За Русия.
  • korea: За Корея.
  • brazil: За Бразилия.
  • china: За Китай.
  • hongkong: За Хонг Конг.
  • taiwan: За Тайван.
 • Категории - Ако играта влиза в една от тези категории, включете съответени параметри и дайте им стойност, като "y" (например, piracy=y). Самата стойност не е важна.
  • AnimationsIcon.png animations: Неизползвани анимации (cat).
  • AreasIcon.png areas: Неизползвани области (cat).
  • CharacterIcon.png characters: Неизползвани персонажи (cat).
  • CodeIcon.png code: Неизползван код (cat).
  • SourceIcon.png source: Некомпилиран изходен код (cat).
  • DevMessageIcon.png devmessage: Скрито съобщение от разработчик (cat).
  • CopyrightIcon.png devcredits: Скрити титри (cat).
  • DevTextIcon.png devtext: Скрит текст, свързан с разработване (билд дати, интересни коментари в кода и т.н.) (cat).
  • EnemyIcon.png enemy: Неизползвани врагове (cat).
  • ObjectIcon.png objects: Неизползвани обекти (cat).
  • MinigameIcon.png gametype: Неизползвани игрални режими и/или мини игри (cat).
  • GraphicsIcon.png graphics: Неизползвана графика (cat).
  • ModelsIcon.png models: Неизползвани модели (cat).
  • MovieIcon.png video: Неизползвана кинематика (cat).
  • ItemsIcon.png items: Неизползвани предмети (cat).
  • Sgf2-unusedicon1.png abilities: Неизползвани способности (cat).
  • MusicIcon.png music: Неизползвана музика (cat).
  • SoundIcon.png sound: Неизползвани звуци (cat).
  • TextIcon.png text: Неизползван текст, който не се показва никъде (cat).
  • DebugIcon.png debug: Дебъгвани функции (cat).
  • SoundtestIcon.png soundtest: Скрита функция за звуков тест (cat).
  • LevelSelectIcon.png levelselect: Скрита функция за избор на ниво (cat).
  • RegionIcon.png region: Регионални различия (cat).
  • Carts.png revision: Разлики между билди на едни и съща версии (cat).
  • PiracyIcon.png piracy: Функции за борба с пиратството (cat).
  • BonusIcon.png bonus: Скрит бонус контент (cat).