If you appreciate the work done within the wiki, please consider supporting The Cutting Room Floor on Patreon. Thanks for all your support!

FreeCell (Microsoft, Windows, 2007)

From The Cutting Room Floor
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page FreeCell (Microsoft, Windows, 2007) and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎polski • ‎日本語 • ‎한국어

Ekran Tytułowy

FreeCell

Developerzy: Oberon Media, Microsoft
Wydawca: Microsoft
Platforma: Windows
Premiera światowa: 30 Styczeń, 2007


DebugIcon.png Ta gra posiada materiał debugujący.


Tryb Debugowania

FreecellVistaDbgMenu.png

Podobnie jak w przypadku wielu innych gier z systemu Windows Vista/7, ta ma wewnętrzną zmienną g_debugEnabled. Kiedy ta zmienna ma być ustawiona na wartość niezerową, zastępuje normalne menu tą. "Toggle Hint Rankings" i "Tweak" nie mają za sobą żadnego kodu, podczas gdy "Toggle Cheat Keys" umożliwia ; klucz co pozwala grze zagrać następny ruch.

Ustawienie zmiennej g_debugEnabled włącza również klawisze cheatów, które pozwalają na dowolne tryby ruchu, blokowania i pauzy. Loguje się również zgodnie z opisem na stronie Solitaire.